Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

lovemeplease
Chcę Cię dopiąć na ostatni guzik.
— M. jak..
lovemeplease
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
lovemeplease
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
lovemeplease
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
lovemeplease
lovemeplease
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
lovemeplease
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
lovemeplease
lovemeplease
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
lovemeplease
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
lovemeplease
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamefir mefir
lovemeplease
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
lovemeplease
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viarealityisabitch realityisabitch
lovemeplease
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viarealityisabitch realityisabitch
lovemeplease
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viarealityisabitch realityisabitch
lovemeplease
lovemeplease
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl