Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

lovemeplease
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
lovemeplease
9461 5947
ach, zupo...
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
lovemeplease
Jesteś silniejsza niż próby, którym Cię poddają.
— Dan Wells - "Partials. Częściowcy"
lovemeplease
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
lovemeplease
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
3519 6776
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

June 26 2017

lovemeplease
Chcę Cię dopiąć na ostatni guzik.
— M. jak..
lovemeplease
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
lovemeplease
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
lovemeplease
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
lovemeplease
lovemeplease
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
lovemeplease
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl