Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

lovemeplease
2628 cfbd 500
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
2650 17be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
lovemeplease
2686 958d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
lovemeplease
Odwracam się i powoli odchodzę i nie oglądam się za siebie. To była zawsze moja wada, ale taki właśnie jestem. Nigdy nie oglądam się za siebie. Nigdy. (...) Oglądanie się za siebie za bardzo boli, więc po prostu idę.
— james frey
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
lovemeplease
7369 566b 500
lovemeplease
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

June 27 2015

lovemeplease
7116 8bb1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
lovemeplease
8583 ef52
dlaczegoż mnie to śmieszy? ;)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadivi divi
lovemeplease
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
— tumblr
Reposted fromtouchthesky touchthesky
lovemeplease
Boli mnie głowa, ręce i nogi. Mięśnie, kości, paznokcie, włosy, zęby i serce. A najbardziej dusza.
— Anna Onichimowska
lovemeplease
lovemeplease
lovemeplease
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viamefir mefir
lovemeplease
1143 6516 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viamefir mefir
lovemeplease
1121 1688 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
lovemeplease
lovemeplease
1994 8749
Reposted fromNicinic Nicinic viamefir mefir
6891 9d45
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
9132 dbe3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl